Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Μ.Αλέξανδρος CACT-CACIT-16-17+20-21-22/2/2017-Θεσσαλονίκη. 18 Φεβρουαρίου 2017
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 4-5-6-7/2/2017-Θεσ/νίκη. 06 Φεβρουαρίου 2017
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 28-29-30-31/1/2017-Θεσ/νίκη. 30 Ιανουαρίου 2017
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 21-22-23-24/1/2017-Θεσ/νίκη. 23 Ιανουαρίου 2017
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 13+15+17/12/2016- Θεσσαλονίκη. 15 Δεκεμβρίου 2016
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκου Πρωταθλήματος Μπεκάτσας Setter 19-20/11/2016-Κόζιακας Τρικάλων. 23 Νοεμβρίου 2016
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπεκάτσας Πόιντερ-19-20/11/2016-Κόζιακας Τρικάλων. 23 Νοεμβρίου 2016
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε Μπεκάτσα 16-17/11/2016-Κόζιακας. 17 Νοεμβρίου 2016
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα CACT-CACIT 3-4-5-6/11/2016-Καρδίτσα. 04 Νοεμβρίου 2016
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου σε καμπίσια πέρδικα CACT-CACIT-1-2/10/2016. 03 Οκτωβρίου 2016