Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 18-19-20/1/2013-Λαγκαδάς. 28 Ιανουαρίου 2013
Αποτελέσματα α.κ.ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 11-12-13/1/2013. 28 Ιανουαρίου 2013
Αποτελέσματα α.κ.ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 4-5-6/1/2013. 28 Ιανουαρίου 2013
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 12-14-16/12/2012-Λαγκαδάς. 13 Δεκεμβρίου 2012
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπεκάτσας Pointer & Setter-Βυτίνα 1 & 2 /12/2012 03 Δεκεμβρίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ-ΒΥΤΙΝΑ 29-30/11/2012 30 Νοεμβρίου 2012
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πρακτικού Κυν. Pointer-12-13/10/2012-Ιταλία. 15 Οκτωβρίου 2012
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας -Λαγκαδάς-6-7/10/2012 08 Οκτωβρίου 2012
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε πέρδικα Τσούκαρ-15-16/9/2012-Σχιστό 17 Σεπτεμβρίου 2012
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα-8-9/9/2012-Βουτσικάκι. 10 Σεπτεμβρίου 2012