Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 22  Απριλίου  2018  αποτελείται από τους :

Πρόεδρος:   Γκουζούνας Δημήτρης

Αντιπρόεδρος: Χριστάκος Γιάννης

Γεν.Γραμματέας: Γιανναράς Ηλίας 

Ταμίας Α:  Τζάλλας Γιώργος

Ταμίας Β:  Τσουκλείδης Γιώργος

Μέλη : Χαλαστάνης Δημήτρης

           Τσιόπλης Νίκος