Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 17  Απριλίου  2022  αποτελείται από τους :

Πρόεδρος:   Γκουζούνας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Χριστάκος Γιάννης

Γεν.Γραμματέας: Γιανναράς Ηλίας 

Ταμίας Α:  Τζάλλας Γιώργος

Ταμίας Β:  Τσουκλείδης Γιώργος

Μέλη : Παπούδας Ιωάννης

           Καλαϊτζίδης Κώστας