Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 11  Ιουλίου  2020  αποτελείται από τους :

Πρόεδρος:   Γκουζούνας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Χριστάκος Γιάννης

Γεν.Γραμματέας: Γιανναράς Ηλίας 

Ταμίας Α:  Τζάλλας Γιώργος

Ταμίας Β:  Τσουκλείδης Γιώργος

Μέλη : Φραγκιαδάκης Δημήτριος

           Χαλαστάνης Δημήτριος