Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 18-19-20/11/2022-Βυτίνα. 24 Νοεμβρίου 2022
Αποτελέσματα Πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα 11-12-13/11/2022-Καρδίτσα. 17 Νοεμβρίου 2022
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 15-16-17/10/2022-Θεσσαλονίκη. 17 Οκτωβρίου 2022
Αποτελέσματα Ευρωπαικού Πρωταθλήματος Βουνού για Σέττερ & Πόιντερ 24-25/9/2022-Κίσσαβος. 26 Σεπτεμβρίου 2022
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου 17-18/9/2022-Σχιστό. 26 Σεπτεμβρίου 2022
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου 10-11/9/2022-Βουτσικάκι. 12 Σεπτεμβρίου 2022
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου 3-4/9/2022-Ιωάννινα. 05 Σεπτεμβρίου 2022
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε πέρδικα 27-28/8/2022-Κρανιά. 29 Αυγούστου 2022
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου CACT 22-23/8/2022-Θεσσαλονίκη. 25 Αυγούστου 2022
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου στην Κωπαίδα -13-14/8/2022. 17 Αυγούστου 2022