Αλλαγές στο πρόγραμμα ΑΚΙ

Το Δ.Σ. του ΟΚΑΔΕ ενημερώνει τους φίλους και τα μέλη του πως ο Α.Κ.Ι.,ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου του 2009, θα γίνει στην Θεσσαλονίκη και όχι στην Κοζάνη, όπως είχε αρχικώς δημοσιοποιηθεί. Εξάλλου, στο κύπελλο ΚΟΕ εντάσσεται τελικώς ο Α.Κ.Ι που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Ιανουαρίου 2010 και όχι ο Α.Κ.Ι. στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2010.