Α.Κ.Ι. 12 - 13/9/2009 στην Αργιθέα

Ο ΟΚΑΔΕ σας ενημερώνει πως η τιμή για κάθε συμμετοχή σκύλου στον ΑΚΙ της Αργιθέας είναι 30 ευρώ. Δε ισχύει για αυτόν τον ΑΚΙ, οτι από τον δεύτερο σκύλο και μετά η τιμή θα είναι 20 ευρώ.