Εκκλέκτορες για επιλογή εθνικών ομάδων Pointer - Setter στο Λαγκαδά

Στον Α.Κ.Ι. πρακτικού κυνηγίου σε πεδινή πέρδικα που θα γίνει στο καταφύγιο Λαγκαδά στις 3/10/2009 θα γίνει επιλογή εθνικών ομάδων Pointer και Setter για το πανευρωπαϊκό πρακτικού κυνηγίου. Εκκλέκτορες θα είναι οι κ.κ. Φουτρής, Μαγουλάς, Βασιλακίδης. Θεοχάρης και Τσιόμπλης.