ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΚΑΔΕ ενημερώνει τους υποψήφιους δόκιμους κριτές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ότι οι εξετάσεις αναδειξής τους θα γίνουν στα γραφεία του ομίλου ,οδός Σπ.Πάτση 5 στις 27 Μαρτίου 2010 και ώρα 18:00.