Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε περδικα τσούκαρ 15-16/3/2014-Σχιστό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/3/2014.

ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. ΚΡΙΤΕΣ: Κουράσης-Βασσάλος.
1ος Εξαίρετος CACT Alex Afidnai Roma E.S. Δέδες
2ος Εξαίρετος RCACT Calderas Genesis Ronaldo E.S. Ματθαίου

ΤΕΡΕΝ 2. Ε.Κ.Ι. ΚΡΙΤΕΣ: Μαγουλάς-Τζάλλας.
1ος Εξαίρετος Sonia E.S. Φραγκεδάκης

ΤΕΡΕΝ 3. Ε.Κ.Ι. ΚΡΙΤΕΣ: Χριστάκος-Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος Ronaldo Poin. Λαδοκούκης
2ος Εξαίρετος Brian Poin. Μπισμπιρούλας
3ος Πολύ Καλός Rea Hunter Athlitik d.Michos E.S. Γιαννούκος

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/3/2014.

ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. ΚΡΙΤΕΣ: Φουτρής-Βασσάλος.
1ος Εξαίρετος CACT Calderas Genesis Ronaldo E.S. Ματθαίου
2ος Εξαίρετος RCACT Alex Afidnai Kreon E.S. Ζαφειράκος Δέδες

ΤΕΡΕΝ 2. Ε.Κ.Ι. ΚΡΙΤΕΣ: Μαγουλάς-Τζάλλας.
1ος Εξαίρετος Gardino Hunter Athlitik d.Michos E.S. Γιαννούκος
2ος Εξαίρετος Bak de la vale Enitea E.S. Ηλιόπουλος
3ος Εξαίρετος Borek Erchia's Poin. Αποσπόρης
4ος Εξαίρετος Aris of Lefktro E.S. Μαρνέζος

ΤΕΡΕΝ 3. Ε.Κ.Ι. ΚΡΙΤΕΣ: Χαλαστάνης- Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος  Leon  Poin. Ψυχάρης