Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου σε καμπίσια πέρδικα CACT-CACIT 3-4-5/10/2014 στις Σέρρες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/10/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Κριτές: Θεοχάρης-Γκουζούνας-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Gianni del Duda E.S. Πάτσης/ Κοσμάς Π.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Κριτές: Γκουζούνας-Χριστάκος- Θεοχάρης.
1ος Εξαίρετος Alex Afidnai Gaspar E.S. Μήλιος /Παχής Δ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Κριτές: Χριστάκος- Θεοχάρης- Γκουζούνας.
CQN Depi's Tsitro E.S. Στακτοπούλου /Μαυρίδης