Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 9-10-11/1/2015-Λαγκαδάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Κατσαρός-Χριστάκος-Miljkovic.
1ος Εξαίρετος Cumano E.S. Φανουράκης /Κανίδης
2ος Εξαίρετος Depis Tsitro E.S. Στακτοπούλου /Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Τσιόπλης-Mitrovic.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Γουζούνας.
1ος Εξαίρετος Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/ Κοσμάς

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Βασσάλος-Κατσαρός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Φουτρής- Miljkovic- Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Fuego E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Miljkovic- Κατσαρός.
1ος Εξ.CACT.CACIT Zerbi E.S. Γεωργακόπουλος /Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γουζούνας- Χριστάκος.
1ος Πολύ Καλός Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/ Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Φουτρής- Βασσάλος- Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Fuego E.S. Δογιάκης /Αποστολάκος