Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 16-17-18/1/2015-Λαγκαδάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Γκουζούνας –Τζάλλας.
1ος Εξ.CACT.CACIT One Dream Kosmas Casper E.S. Κοσμάς Π.
2ος Εξαίρ. RCACT Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/ Κοσμάς Π.
3ος Εξαίρετος Lady E.S. Κολλάρας /Μεντές Φ.
CQN Lea Poin. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Dule-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος RCACT Kavadias Bruno E.S. Αγτζίδης/Παχής
3ος Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Hugo Poin. Σακαντάνης/ Γονιδάκης

Εξαίρετος Livia E.S. Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Πονηρέας –Djordjevic-Τσιόπλης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Γκουζούνας –Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bentley E.S. Gavrilovic
2ος Εξ. RCACT.RCACIT Dona E.S. Σακαντάνης/ Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Djordjevic–Τζάλλας.
1ος Πολύ Καλός Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/ Κοσμάς Π.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Dule-Πονηρέας –Μαγουλάς.
1ος Εξ.CACT.CACIT Azor od Race E.S. Κανίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Dule-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bentley E.S. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Πονηρέας – Χριστάκος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Μαγουλάς -Djordjevic-Τσιόπλης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Don Sirtouf E.S. Μαθιόπουλος/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Robert E.S. Σακαντάνης/ Eschini
3ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Tuko Poin. Αβραμίδης-Ψυχάρης /Αποστολάκος
Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης
Εξαίρετος Azor od Race E.S. Κανίδης
Εξαίρετος Ciao Sirtouf E.S. Δακουτρός/ Παυλίδης