Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 30-31/1 & 1/2/2015 -Λαγκαδάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Θεοχάρης-Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Adora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Mplek Cane di Loumario Poin. Σεϊτανίδης/ Λουλουδάκης
Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Miljkovic-Λαμπρόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Djordjevic-Χήνος-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Krol Poin.Γιοχάλας-Πάνου /Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Azor od Race E.S. Κανίδης
Εξαίρετος Park Rajkal Poin. Χρήστου /Μανωλάκης
Πολύ Καλός Gino Poin. Μπουλντάς /Αποστολάκος

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Δρίτσας-Τσιόπλης.
1ος Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Gianni del Duda E.S. Πάτσης /Κοσμάς
3ος Πολύ Καλός Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης /Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Djordjevic -Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Bulos Zagni del Duda E.S. Klaus /Παυλίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χήνος-Χαλαστάνης-Miljkovic.
1ος Εξαίρετος Ciao Sirtouf E.S.Δακουτρός-Φωτεινός /Παυλίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Γιανναράς-Χριστάκος-Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Iason E.S.Παπαδόπουλος/ Ραπακούλιας

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χριστάκος -Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης /Γονιδάκης
2ος Πολύ Καλός Zerbi E.S.Γεωργακόπουλος/ Γονιδάκης
3ος Πολύ Καλός Red Ir.S. Αποστόλου/Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Τσιόπλης -Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Depis Tsitro E.S. Στακτοπούλου /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT. One Dream Kosmas Casper E.S. Κοσμάς
3ος Εξαίρετος Gianni del Duda E.S. Πάτσης/ Κοσμάς
Πολύ Καλός Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή /Ραπακούλιας

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χαλαστάνης- Miljkovic- Χήνος.
1ος Εξαίρετος Park Rajkal Poin. Χρήστου/ Μανωλάκης
2ος Εξαίρετος Cielo Sirtouf E.S. Στακτοπούλου /Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Γιανναράς-Δρίτσας – Djordjevic.
1ος Εξαίρετος Marci Poin. Eschini