Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 5+7 /2/2015-Λαγκαδάς.

ΠΕΜΠΤΗ 5/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χαλαστάνης -Θεοχάρης.
1ος Εξ.CACT.CACIT One Dream Kosmas Cyclopas E.S. Παπαδημητρίου /Κοσμάς
2ος RCACT.RCACT. Adora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Κατσαρός -Λαμπρόπουλος.
1ος Εξαίρετος Gotto di Tsoto Poin. Τσοτόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Γκουζούνας-Βασσάλος-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Park Rajkal Poin. Χρήστου /Μανωλάκης
2ος Εξ. RCACT. Magnum del Zagnis E.S. Simeons
3ος Εξαίρετος Perla Poin. Πάντας /Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Dule-Χριστάκος-Τσιόπλης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Demo Sirtouf E.S. Bagani/ Μαυρίδης
2ος Εξαίρ.RCACT Fuego E.S. Δογιάκης /Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Azor od Race E.S. Κανίδης
Εξαίρετος Ciao Sirtouf E.S.Δακουτρός-Φωτεινός/ Παυλίδης
Εξαίρετος Vorras E.S.Λεμπέσης-Πουλέτης /Μαυρίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Dule-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης/ Γονιδάκης
2ος RCACT.RCACT. Depis Tsitro E.S. Στακτοπούλου/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Hugo Poin. Σακαντάνης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Sisman /Γονιδάκης
Εξαίρετος Cumano E.S. Φανουράκης/ Κανίδης
Εξαίρετος Zerbi E.S.Γεωργακόπουλος /Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Mitrovic -Λαμπρόπουλος.
1ος Εξαίρετος Arkan E.S Καρφής/ Λιάσκος
2ος Εξαίρετος Gianni del Duda E.S. Πάτσης/ Κοσμάς
3ος Εξαίρετος Alex Afidnai Giuda E.S. Δέδες /Παυλίδης
Εξαίρετος Ramensis Elvis E.S. Νικομάνης /Κοσμάς
CQN Alex E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Φουτρής-Γκουζούνας-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Fuego E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος
2ος Εξ.RCACT.RCACIT. Lamia di Ioannina Poin. Κανόπουλος/ Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Kotinos Stil Poin.Παναγιωτακόπουλος-
Σπηλιακόπουλος/ Ραπακούλιας
Εξαίρετος Ciao Sirtouf E.S. Δακουτρός/ Παυλίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Κατσαρός-Βασσάλος-Φαϊτάς.
1ος Εξαίρετος Park Rajkal Poin. Χρήστου/ Μανωλάκης
2ος Εξαίρετος Magnum del Zagnis E.S. Simeons