Αποτελέσματα Έρευνας κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 19-20/2/2015-Λαγκαδάς.

ΠΕΜΠΤΗ 19/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Γκουζούνας -Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Sky del Duda E.S. Gavrilovic
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Inca E.S. Gavrilovic
3ος Εξαίρετος Zippo Poin. Γρηγορίου
Πολύ Καλός Quello della Vecchia Irlanda E.S. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Αντωνίου-Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Merilin E.S. Παρασκευαϊδης/ Κανίδης
2ος Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Honda Poin. Σακαντάνης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Hugo Poin. Σακαντάνης /Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Α.Κ.Ι. Κριτές: Θεοχάρης-Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Arkan E.S Καρφής/ Λιάσκος
2ος Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Κατσαρός-Nikolits-Γρηγορίου.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Marci Poin. Eschini
2ος Εξ.RCACT Taygetos of Mathiopoulos Poin. Μαθιόπουλος/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Psiharis Ventus TukoPoin.Αβραμίδης-Ψυχάρης/Αποστολάκος
Εξαίρετος Lamia di Ioannina Poin. Κανόπουλος /Αποστολάκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 2.Α.Κ.Ι. Κριτές: Djordjevic-Κασσιανίδης-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Azor od Race E.S. Κανίδης
2ος Εξ.RCACT Magnum del Zagnis E.S. Simeons
3ος Εξαίρετος Bel Rajkal E.S. Μόκρης /Μανωλάκης
Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Iason E.S. Παπαδόπουλος/ Ραπακούλιας
Εξαίρετος Kavadias Markos E.S. Καββαδίας/ Simeons

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Κατσαρός -Λαμπρόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χριστάκος-Nikolots.
1ος Εξ.CACT.CACIT Rik od Pavlake Poin. Gavrilovic
CQN Rijani's T-Kastro E.S. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χαλαστάνης -Θεοχάρης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Gotto di Tsoto Poin. Τσοτόπουλος
2ος Εξ.RCACT Hugo Poin. Σακαντάνης/ Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Edy of Orraon Poin. Παπαγρηγορίου/ Γρηγορίου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Γκουζούνας-Κασσιανίδης-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bel Rajkal E.S. Μόκρης /Μανωλάκης
2ος Εξαίρετος Park Rajkal Poin. Χρήστου /Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Ploutonas Dim.Kapatos Poin. Ανδρεαδάκης/ Καπάτος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Djordjevic-Αντωνίου-Γρηγορίου.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Vorras E.S.Λεμπέσης-Πουλέτης/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT Lamia di Ioannina Poin. Κανόπουλος/ Αποστολάκος