Αποτελέσματα Μεγ.Αλεξάνδρου-Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 21-22-23-24-25/2/2015-Λαγκαδάς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Παπακωνσταντίνου-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Adora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
2ος Εξ.RCACT Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/ Κοσμάς Π.
3ος Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή /Ραπακούλιας
Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Sisman/ Γονιδάκης
Εξαίρετος One Dream Kosmas Cyclopas E.S. Παπαδημητρίου/ Κοσμάς
Εξαίρετος Lord Ε.S. Σακαντάνης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Zerbi E.S.Γεωργακόπουλος/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Ramensis Elvis E.S. Νικομάνης/ Κοσμάς

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Nikolts-Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος Edy of Orraon Poin. Παπαγρηγορίου/ Γρηγορίου
2ος Εξαίρετος Lady E.S. Κολλάρας/ Μεντές Φ.
3ος Πολύ Καλός Paolo el d'el Astro E.S. Παναγόπουλος
CQN Gas de piks Elikon E.S. Τσιρογιάννης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Α.Κ.Ι. Κριτές: Αντωνίου-Κασσιανίδης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Livia E.S. Παχής
2ος Εξαίρετος Morgan di Bogioglou E.S. Μπόγιογλου
3ος Εξαίρετος Kavadias Bruno E.S. Αγτζίδης/ Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Μαγουλάς-Djordjevic-Γρηγορίου.
1ος Εξ.CACT.CACIT Rapakoulias Gen.Iason E.S. Παπαδόπουλος /Ραπακούλιας
2ος Εξ.RCACT Fuego E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Ciao Sirtouf E.S. Δακουτρός/ Παυλίδης
Εξαίρετος Kotinos Stil Poin.Παναγιωτακόπουλος-Σπηλιακόπουλος/Ραπακούλιας
Εξαίρετος Aristani's Konix Poin. Χρήστου/ Μανωλάκης
Εξαίρετος Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
Εξαίρετος Risko E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Ploutonas Dim.Kapatos Poin. Ανδρεαδάκης/ Καπάτος
CQN Astro di Almaliotis E.S. Αλμαλιώτης/ Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι.Κριτές:Mitrovic-Βαλασόπουλος-Κασταμονίτης
1ος Εξ.CACT.RCACIT De Chirico dell'ad Montes E.S. Simeons

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές:Βαλασόπουλος-Nikolits.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bill Droserou E.S. Sisman/ Γονιδάκης
2ος Εξ.RCACT Lady E.S. Κολλάρας/ Μεντές Φ.
3ος Εξαίρετος Dona E.S. Σακαντάνης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Edy of Orraon Poin. Παπαγρηγορίου /Γρηγορίου
Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή/ Ραπακούλιας
Εξαίρετος Honda Poin. Σακαντάνης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Morgan di Bogioglou E.S. Μπόγιογλου

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χριστάκος-Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT Bulos Zagni del Duda E.S. Klaus Παυλίδης
2ος Εξ.RCACT. Inca E.S. Gavrilovic
3ος Εξαίρετος Mplek Cane di Loumario Poin. Σεϊτανίδης/ Λουλουδάκης
Εξαίρετος Ramon Poin. Ζίκας/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Eda del Nenkovski E.S. Gavrilovic
Πολύ Καλός Rijani's T-Kastro E.S. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Α.Κ.Ι. Κριτές: Djordjevic-Τζάλλας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/ Κοσμάς
2ος Εξαίρετος Alex E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
3ος Πολύ Καλός Red Ir.S. Αποστόλου /Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Μαγουλάς-Mitrovic-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Rapakoulias Gen.Iason E.S. Παπαδόπουλος /Ραπακούλιας
2ος Εξ.RCACT Vorras E.S.Λεμπέσης-Πουλέτης/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Astro di Almaliotis E.S. Αλμαλιώτης/ Μανωλάκης
Εξαίρετος Humea de la Foret du Melu Poin. Milosevic

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι.Κριτές:Τσιόπλης-Παπακων/νου-Αντωνίου.
1ος Εξ.CACT Fuego E.S. Δογιάκης /Αποστολάκος
2ος Εξ.RCACT Kavadias Markos E.S. Καββαδίας/ Simeons
3ος Εξ. RCACT Azor od Race E.S. Κανίδης
Εξαίρετος Ciao Sirtouf E.S. Δακουτρός/ Παυλίδης
Εξαίρετος Lamia di Ioannina Poin. Κανόπουλος/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Risko E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Neron dim.Kapatos Poin. Καπάτος

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές:Nikolits-Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Rik od Pavlake Poin. Gavrilovic
2ος Εξ.RCACT Arkan E.S Καρφής /Λιάσκος
3ος Εξ.RCACT. Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/ Κοσμάς
Εξαίρετος Alex E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
Εξαίρετος Quello della Vecchia Irlanda E.S. Gavrilovic
Εξαίρετος Eda del Nenkovski E.S. Gavrilovic
Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Κοσμάς

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές: Μαγουλάς –Βαλασόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bekam di Bogioglou E.S. Μπόγιογλου
2ος Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Sisman/ Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή/ Ραπακούλιας
Εξαίρετος Livia E.S. Παχής
Εξαίρετος Hugo Poin. Σακαντάνης /Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Α.Κ.Ι. Κριτές: Μολφέτας- Αντωνίου.
1ος Εξαίρετος Gas de piks Elikon E.S. Τσιρογιάννης
2ος Πολύ Καλός Lady E.S. Κολλάρας/ Μεντές Φ.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Παπακων/νου-Χαλαστάνης-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Ranger del Sargiadae Poin. Σακαντάνης /Eschini
2ος Εξ.RCACT Ciao Sirtouf E.S. Δακουτρός/ Παυλίδης
3ος Εξαίρετος Fuego E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι.Κριτές:Χήνος-Djordjevic-Κασταμονίτης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Rapakoulias Gen.Iason E.S. Παπαδόπουλος/ Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος Don Sirtouf E.S. Μαθιόπουλος/ Μαυρίδης
3ος Πολύ Καλός Astro di Almaliotis E.S. Αλμαλιώτης /Μανωλάκης

ΤΡΙΤΗ 24/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Χριστάκος- Αντωνίου.
1ος Εξαίρετος Alex E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
2ος Πολύ Καλός One Dream Kosmas Cyclopas E.S. Παπαδημητρίου/ Κοσμάς

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές:Παπακων/νου-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Anibus del Sargiadae Poin. Gavrilovic
2ος Εξαίρετος Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή/ Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Eda del Nenkovski E.S. Gavrilovic
Εξαίρετος Quello della Vecchia Irlanda E.S. Gavrilovic

Εξαίρετος Sky del Duda E.S. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Α.Κ.Ι. Κριτές:Λαμπρόπουλος-Nikolits.
1ος CACT.RCACIT Zerbi E.S.Γεωργακόπουλος /Γονιδάκης
2ος Εξ.RCACT Bill Droserou E.S. Sisman /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Paolo el d'el Astro E.S. Παναγόπουλος
Εξαίρετος Red Ir.S. Αποστόλου /Παχής
Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Κατσαρός-Μολφέτας-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Heh du Gran Vally G.S. Simeons
2ος Εξαίρετος Bel Rajkal E.S. Μόκρης /Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Nitro del Zagnis E.S. Simeons
Εξαίρετος Artu Poin. Eschini

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι.Κριτές: Djordjevic- Χήνος-Βαλασόπουλος.
1ος Εξαίρετος Taygetos of Mathiopoulos Poin. Μαθιόπουλος /Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Fuego E.S. Δογιάκης /Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Vorras E.S.Λεμπέσης-Πουλέτης/ Μαυρίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Mitrovic-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Quello della Vecchia Irlanda E.S. Gavrilovic
CQN Roberto dim.Kapatos Poin. Καπάτος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Α.Κ.Ι. Κριτές:Χήνος -Nikolits.
1ος Εξαίρετος Zippo Poin. Γρηγορίου

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Α.Κ.Ι. Κριτές:Μολφέτας- Λαμπρόπουλος.
1ος Εξαίρετος Paolo el d'el Astro E.S. Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος Adora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκη
Εξαίρετος Zerbi E.S.Γεωργακόπουλος /Γονιδάκης
Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Sisman/ Γονιδάκης
Πολύ Καλός Red Ir.S. Αποστόλου/ Παχής
Πολύ Καλός Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Κατσαρός- Βασσάλος-Αντωνίου.
1ος Εξ.CACT.CACIT Rapakoulias Gen.Iason E.S. Παπαδόπουλος/ Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος Fuego E.S. Δογιάκης /Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Don Sirtouf E.S. Μαθιόπουλος /Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑΤΕΡΕΝ 2.ΑΚΙ Κριτές: Djordjevic-Παπακων/νου-Βαλασόπουλος.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Krol Poin. Γιοχάλας-Πάνου /Μανωλάκης
2ος Εξαίρετος Perla Poin. Πάντας /Μανωλάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
Rapakoulias Genesis Iason E.S. Παπαδόπουλος/ Ραπακούλιας

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.
Bill Droserou E.S. Sisman/ Γονιδάκης