Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 3-4/10/2015-Λαγκαδάς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Τσιόπλης- Θεοχάρης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10/2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Α.Κ.Ι. Κριτές: Τσιόπλης-Θεοχάρης.
1ος CACT.CACΙT. Depis Tsitro E.S. Στακτοπούλου Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας Κοσμάς