Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 21-22/11/2015-Φενεός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11/2015.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ. ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Λαμπρόπουλος-Βαλασόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ. ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Λαμπρόπουλος-Βαλασόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/2015.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ. ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Βαλασόπουλος- Τζάλλας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ. ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Λαμπρόπουλος-Φραγγίδης.
1ος Εξαίρετος Zac Martis-Tolis E.S. Μάρτης/Λειβαδιώτης