Αποτελέσματα α.κ.ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 9-10-11-12-13/1/2016-Λαγκαδάς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1/2016.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φαϊτάς- Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς
2ος Εξαίρετος Ines Cacakski Moravac E.S. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Κατσαρός.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Rapakoulias Genesis Piros E.S. Παπαδόπουλος /Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος Rossi Cane Di Loumario Poin. Λουλουδάκης
3ος Εξαίρετος Adora bella di Zampra Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Sisman /Γονιδάκης
Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης /Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Αυλωνίτης- Κασταμονίτης-Λαμπρόπουλος.
1ος Εξαίρετος Cielo Sirtouf E.S. Στακτοπούλου /Μαυρίδης
2ος Πολύ Καλός Alex E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1/2016.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Αυλωνίτης-Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Arapaina E.S. Simeons
2ος Εξαίρετος Smak od Pavlake Poin. Gavrilovic
3ος Εξαίρετος Alex Afidnai Giuda E.S. Klaus /Παυλίδης
Εξαίρετος Aska el del Astro E.S. Παναγόπουλος
CQN Sky del Duda E.S. Gavrilovic

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Τσιόπλης- Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος Kavadias Omiros E.S. Κούρκουλος/ Παχής
2ος Εξαίρετος Kavadias Bruno E.S. Αγτζίδης/ Παχής
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Piros E.S. Παπαδόπουλος /Ραπακούλιας

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Κατσαρός- Κασταμονίτης-Φαϊτάς.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Don Sirtouf E.S. Μαθιόπουλος /Μαυρίδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/1/2016.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Αυλωνίτης.
1ος Εξαίρετος Kavadias Bruno E.S. Αγτζίδης/ Παχής
2ος Εξαίρετος Merilin E.S. Παρασκευαϊδης/ Κανίδης
3ος Εξαίρετος Lady E.S. Κολλάρας/ Μεντές

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Hugo Poin. Σακαντάνης /Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Φαϊτάς - Κασταμονίτης-Λαμπρόπουλος.
1ος Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Perla Poin. Πάντας /Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Kavadias Las Vegas E.S. Rogger /Simeons
Εξαίρετος Gaston E.S.Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης

ΤΡΙΤΗ 12/1/2016.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Κατσαρός-Φραγγίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Inca E.S. Gavrilovic
2ος Εξαίρετος Kavadias Bruno E.S. Αγτζίδης/ Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κασταμονίτης- Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Sisman/ Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Χαλαστάνης-Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Park Rajkal Poin. Χρήστου /Μανωλάκης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Gaston E.S.Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
Εξαίρετος Alex E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1/2016.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας- Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Rapakoulias Genesis Odyseas E.S. Τσαρδακάς/ Ραπακούλιας
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Rapakoulias Genesis Piros E.S.Παπαδόπουλος/ Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Rossi Cane Di Loumario Poin. Λουλουδάκης
CQN Kavadias Omiros E.S. Κούρκουλος /Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κατσαρός-Nιάνιος.
1ος Εξαίρετος Bulos Zagni del Duda E.S. Klaus/Παυλίδης
2ος Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
3ος Εξαίρετος Merilin E.S. Παρασκευαϊδης /Κανίδης
Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης - Κασταμονίτης-Λαμπρόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.