Αποτελέσματα DERBY νέων Pointer & Setter -20-21/2/2016-Επανομή-Σέρρες.

1η ΜΕΡΑ. ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2/2016.

DERBY SETTER 1.Κριτές: Χήνος-Θεοχάρης.
Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Morias Ραπακούλιας
Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Skorpios Ραπακούλιας
Εξαίρετος Nicol Ραφτόπουλος /Μαυρίδης
Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Dafni Ραπακούλιας
Πολύ Καλός Nonna di Ilanidis Ιλανίδης
Πολύ Καλός Blek Droserou /Κολυσίκας

DERBY SETTER 2 .Κριτές: Βασσάλος-Τζάλλας.
Εξαίρετος Race Λιβιάκης/ Κανίδης
Εξαίρετος Lady de la Combo Ζωμένος/ Λιάσκος
Πολύ Καλός Honnor Sirtouf Δακουτρός-Φωτεινός/ Παυλίδης
Πολύ Καλός Ringo Peanias Βράιλας/ Παχής
Πολύ Καλός Rados Anima Nireas Ράδος/ Παχής

DERBY SETTER 3.Κριτές: Χριστάκος-Χαλαστάνης.
Εξαίρετος Rio Ρωμανιάς/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Me-Dentis Crystal Μεντές

DERBY POINTER 1.Κριτές: Παπακων/νου-Λαμπρόπουλος.
Εξαίρετος Loupo di Ioannina Παππάς/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Geisa tou Giappou Χατζιαργυρίου /Λουλουδάκης

DERBY POINTER 2.Κριτές: Φουτρής-Μαστροκωστόπουλος.
Εξαίρετος Sirios Alimari Παπαδόπουλος
Εξαίρετος Zak Γιοχάλας-Πάνου /Μανωλάκης
Εξαίρετος Mustakas Animus Nobel Γιοχάλας-Πάνου /Μανωλάκης
Πολύ Καλός Animus Helmou Dias Σταυρόπουλος /Λιάσκος

2η ΜΕΡΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2/2016.

DERBY SETTER 1.Κριτές: Κατσαρός-Θεοχάρης.
Εξαίρετος Lolla Simeons Team De Angelis /Simeons
Εξαίρετος Ringo Peanias Βράιλας /Παχής
Εξαίρετος Roydy Peanias Βράιλας/ Παχής
Εξαίρετος Norma Φανουράκης /Κλαδάκης
Εξαίρετος Viera Βαρζακάκος/ Μανωλάκης

DERBY SETTER 2 .Κριτές: Τζάλλας-Βασσάλος
Εξαίρετος Me-Dentis Crystal Μεντές
Εξαίρετος Atlantas Μπαρούνης/ Γονιδάκης
Πολύ Καλός Dill-Spin Viktor Σπινόκιας
Καλός Angie del Montes Saggias Σέψας /Μεντές

DERBY SETTER 3.Κριτές: Χαλαστάνης- Χριστάκος
Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Dionisos Αραπκιλής /Ραπακούλιας
Πολύ Καλός Nefeli's Loua Γιαννόπουλος/ Ραπακούλιας

DERBY POINTER 1.Κριτές: Λαμπρόπουλος-Παπακων/νου.
Εξαίρετος Jema Γιοχάλας-Πάνου/ Μανωλάκης

DERBY POINTER 2.Κριτές: Τσιόπλης-Φουτρής.
Εξαίρετος Geisa tou Giappou Χατζιαργυρίου /Λουλουδάκης
Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Iasi Ραπακούλιας
Πολύ Καλός Sadie Alimari Θεωνάς/ Λουλουδάκης
Καλός Lafit Πανόπουλος

ΝΙΚΗΤΗΣ POINTER.
1ος Εξ. CACT Geisa tou Giappou Χατζιαργυρίου /Λουλουδάκης

2ος Εξ. RCACT Zak Γιοχάλας-Πάνου /Μανωλάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ SETTER
1ος Εξ.CACT Lolla Simeons Team De Angelis/ Simeons

2ος Εξ.RCACT Lady de la Combo Ζωμένος/ Λιάσκος

ΝΙΚΗΤΗΣ DERBY

Geisa tou Giappou      Χατζιαργυρίου /Λουλουδάκης