Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα CACT-CACIT 3-4-5-6/11/2016-Καρδίτσα.

ΠΕΜΠΤΗ 3/11/2016.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Χριστάκος-Βαλασόπουλος.
1ος Εξαίρετος Dimoulas Rasty E.S. Σιρούνης-Δημουλάς/ Σιρούνης

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Τσιόπλης-Χαλαστάνης.
CQN Kardamili's Archon Poin. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/2016.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Γκουζούνας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Χριστάκος-Λαμπρόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kardamili's Archon Poin. Τζίρμπης/ Κοσμάς

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Κριτές: Γιανναράς-Βαλασόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016.
Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γκουζούνας-Λαμπρόπουλος.
CQN Dias E.S. Νικολόπουλος

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Βαλασόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γκουζούνας-Χαλαστάνης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Βαλασόπουλος-Γιανναράς.
1ος Εξ.CACT.CACIT Renda E.S. Τσοπάνογλου
2ος Εξαίρετος Nefeli's Tandi E.S. Γιαννόπουλος/ Ραπακούλιας