Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε Μπεκάτσα 16-17/11/2016-Κόζιακας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2016.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας-Χήνος.
1ος Εξαίρετος Dimoulas Rasty E.S. Σιρούνης-Δημουλάς/ Σιρούνης

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας-Γρηγορίου.
1ος Εξ.CACT Dendaberri Piston E.S. Moraton
2ος Εξ.RCACT Dendaberri Penta E.S. Flores
3ος Εξαίρετος Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή/ Παυλίδης
CQN Renda E.S. Τσοπάνογλου

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 3. Κριτές: Καραγεωργόπουλος-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT Histoire d'en Rire de la Demi Poin. Cazaban
2ος Εξαίρετος Zeta tou Petrochilou Ir.S. Πετρόχειλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 4. Κριτές: Γιανναράς-Τζάλλας.
1ος Εξ.CACT Rapakoulias Genesis Scorpios E.S. Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος Fivos Svestonof Poin. Σβεστονώφ /Δέδες
CQN Bernando Poin. Θεωνάς /Ραπακούλιας

ΠΕΜΠΤΗ 17/11/2016.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χήνος-Κασσιανίδης.
1ος Πολύ Καλός Dendaberri Robin E.S. Morato

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γρηγορίου-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.CACIT J-Indio De Sosobal E.S. Barahona

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 3. Κριτές: Χαλαστάνης-Καραγεωργόπουλος.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Rapakoulias Genesis Scorpios E.S. Ραπακουλιας
2ος Εξαίρετος Dendaberri Obama E.S. Flores
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Iasi Poin. Βέννος /Ραπακούλιας
Εξαίρετος Dendaberri Penta E.S. Flores

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 4. Κριτές: Τζάλλας-Γιανναράς.
1ος Εξαίρετος Karadimas West Mina E.S. Μουζακίτης-Σαρρής/ Μεντές
2ος Εξαίρετος Wizzy del Zagnis E.S. Φανουράκης/ Κλαδάκης
3ος Πολύ Καλός Pianigiani's Aleck E.S. Δουλκέρογλου