Αποτελέσματα Ευρωπαϊκου Πρωταθλήματος Μπεκάτσας Setter 19-20/11/2016-Κόζιακας Τρικάλων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/2016.

ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γιανναράς –Biggi.
1ος Εξ.CACT.RCACIT. Marsh od Slyuka Travel D'Alessandris
2ος Εξαίρ.RCACT Dendaberri Obama Flores
3ος Εξαίρετος Dendaberri Oca Flores

ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Bettocchi- Urra.
1ος Εξ.CACT.CACIT. Ghibli Baloci
2ος Εξαιρ.RCACT Adarmensis Isis Barahona
3ος Εξαίρετος Eltxar de Sierra Badaya Barahona
Εξαίρετος Nefeli's Tandi Γιαννόπουλος/ Ραπακούλιας

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/2016.

ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γιανναράς –Biggi.
1ος Εξ.CACT.CACIT Nefeli's Tandi Γιαννόπουλος /Ραπακούλιας
2ος Εξαιρ.RCACT Iturbeltz Hasi Barahona
3ος Εξαίρ.RCACT Helori Fiorona
Εξαίρετος Bulos Zagni del Duda Παυλίδης
Πολύ Καλός Egea Giaconella

ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Bettocchi- Urra.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Hollywood D'Alessandris
2ος Εξαίρετος Frida Battanello

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ 2016.
Ghibli   Baloci

ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ 2016.
Marsh od Slyuka Travel   D'Alessandris

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ 2016.
Nefeli's Tandi Γιαννόπουλος/ Ραπακούλιας

ΑΝΑΠΛΗΡ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ 2016.
Iturbeltz Hasi Barahona