Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 21-22-23-24/1/2017-Θεσ/νίκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φουτρής- Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Arapaina E.S. Σακαντάνης /Παχής
2ος Πολύ Καλός Rossi Cane Di Loumario Poin. Γάβανος /Λουλουδάκης
CQN Kavadias Omiros Ε.S. Καββαδίας/ Παχής
CQN Kavadias Iliada E.S. Καββαδίας/ Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Sormaz-Τζάλλας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Nobile-Mitrovic-Βασιλακίδης.
1ος Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Marelli-Vuksevic-Γκουζούνας.
1ος Εξαίρετος Arack E.S. Σακαντάνης/ Eschini

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Marelli-Mitrovic.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Nobile-Τζάλλας.
1ος Εξαίρετος Ramon Poin. Ράπτης /Λουλουδάκης
2ος Πολύ Καλός Rossi Cane Di Loumario Poin. Γάβανος/ Λουλουδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Sormaz-Vuksevic-Βασιλακίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bulos Zagni del Duda E.S. Αθανασιάδης/ Παυλίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Thor Pavlaka Jasodima E.S. Gavrilovic
3ος Εξ.RCACT Arack E.S. Σακαντάνης /Eschini
Εξαίρετος Tuono del Giumar Poin. Σακαντάνης/ Eschini
Εξαίρετος Zoro Nesha del Duda Poin. Gavrilovic
CQN Picenium Usain E.S. Φελώνης /Παυλίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Φουτρής-Τσιόπλης-Φραγγίδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Nobile -Χριστάκος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κατσαρός-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Arapaina E.S. Σακαντάνης /Παχής
2ος Εξαίρετος Kavadias Gina E.S. Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Sormaz-Mitrovic-.Τσιόπλης
1ος Εξ.CACT.CACIT Faster del Zagnis E.S. Eschini
2ος Εξαίρετος Marci Poin. Eschini
3ος Εξαίρετος Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Marelli-Vuksevic-Τζάλλας.
1ος Εξαίρετος Guan della Anthousa Poin. Νικολαϊδης/ Αποστολάκος

ΤΡΙΤΗ 24/1/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Marelli-Vuksevic.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κατσαρός-Τσιόπλης.
1ος Εξαίρετος Merilin E.S. Παρασκευαίδης/ Κανίδης
2ος Εξαίρετος Ramon Poin. Ράπτης/ Λουλουδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Nobile-Mitrovic-Τζάλλας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας Sormaz-Χριστάκος-Φραγγίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Demo Sirtouf E.S.Bagani-Κασσιανίδης /Μαυρίδης