Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 4-5-6-7/2/2017-Θεσ/νίκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/2/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Κασσιανίδης-Θεοχάρης.(δοκ)
1ος Πολύ Καλός Me-Dentis Crystal E.S. Μεντές

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Τζάλλας- Milkovic.
1ος Εξαίρετος Kavadias Iliada E.S. Καββαδίας /Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος- Ανθίμου- Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Faster del Zagnis E.S. Eschini
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Legolas di Ioannina Poin. Δακουτρός-Φωτεινός /Παυλίδης
3ος Εξαίρετος Picenium Usain E.S. Φελώνης/ Παυλίδης
Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Γονιδάκης
CQN Arack E.S. Σακαντάνης/ Eschini

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας-Βασσάλος-Nikolic.
1ος Εξαίρετος Gaudi Sirtouf E.S. Σβεστονώφ /Μαυρίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Nikolic- Κασσιανίδης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Kavadias Omiros Ε.S. Καββαδίας /Παχής
2ος Εξ.RCACT Fedel tou Olympou E.S. Χορίκης/ Τσοτόπουλος
CQN Kavadias Gina E.S. Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Milkovic-Τζάλλας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Merilin E.S. Παρασκευαίδης /Κανίδης
2ος Εξ.RCACT One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
3ος Εξαίρετος Gesoulis Goliath Poin. Γκεσούλης /Κοσμάς
Πολύ Καλός Bekam di Bojioglou E.S. Κραβαρίτης/ Μεντές

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Βασσάλος-Θεοχάρης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος- Ανθίμου- Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Guan della Anthousa Poin. Νικολαϊδης /Αποστολάκος

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/2/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Κασσιανίδης-Nikolic.
1ος Εξαίρετος Paolo el del Astro E.S. Λιούρας /Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος Me-Dentis Crystal E.S. Μεντές
3ος Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
Εξαίρετος Aska el del Astro E.S. Καρατζάς/ Παναγόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Τσιόπλης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Omiros Ε.S. Καββαδίας/ Παχής
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Merilin E.S. Παρασκευαίδης/ Κανίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Βασσάλος-Milkovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Nicol di Pappos Matrix E.S. Ραφτόπουλος/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης
3ος Πολύ Καλός Lady E.S. Μπρής /Μεντές

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Mitrovic –Τζάλλας-Ανθίμου.
1ος Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης

ΤΡΙΤΗ 7/2/2017.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Κασσιανίδης-Τζάλλας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας-Ανθίμου.
1ος Εξ.CACT.CACIT Moris di Bojioglou E.S. Μπόγιογλου /Κοσμάς
2ος Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
3ος Εξαίρετος Me-Dentis Crystal E.S. Μεντές

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Nikolic-Mitrovic –Βασσάλος.
1ος Εξ.CACT. Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Τσιόπλης-Milkovic.
1ος Εξ.CACT. Demo Sirtouf E.S.Bagani-Κασσιανίδης /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT. Faster del Zagnis E.S. Eschini
3ος Εξαίρετος Guan della Anthousa Poin. Νικολαϊδης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Depis Tsitro E.S. Στακτοπούλου /Μαυρίδης
Εξαίρετος Gourou Sirtouf E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Nicol di Pappos Matrix E.S. Ραφτόπουλος/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Tuono del Giumar Poin. Σακαντάνης /Eschini
Πολύ Καλός Lady E.S. Μπρής /Μεντές