Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε άγριο ορτύκι -5-6/8/2017-Κωπαϊδα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8/2017.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Χριστάκος -Δούκας.
1ος Εξ.CACT Rodi Digal E.S. Λώτος/ Παλμές
2ος Εξαίρετος Tropeon Ciro Poin. Παλμές
CQN Rapakoulias Genesis Oasi E.S. Λουρής/ Παλμές

A.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Μαγουλάς-Παρασκευόπουλος.
1ος Εξαίρετος Calderas Genesis Pepper E.S. Καλλής/ Ματθαίου
2ος Πολύ Καλός Negus del Zaglas E.S. Ματθαίου
3ος Πολύ Καλός Hellenic Bella Poin. Καραμολέγκος /Ματθαίου

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές:Γκουζούνας-Λεβαντίνος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές:Κατσαρός-Τζάλλας-Μανουσαρίδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8/2017.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Δούκας-Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Calderas Genesis Ronaldo E.S. Ματθαίου

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές:Λεβαντίνος.-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT Rodi Digal E.S. Λώτος/ Παλμές
2ος Εξ.RCACT Tropeon Ciro Poin. Παλμές
CQN Thriassio Land Borg E.S. Ηλιόπουλος/ Δέδες

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Παρασκευόπουλος -Μαγουλάς.
1ος Εξαίρετος Dill-Spin Sara E.S. Μπλιατσιώτης
2ος Εξαίρετος Arisdi Konstantinoupolis Poin. Παρασκευάς
3ος Πολύ Καλός Karadimas West Kito E.S. Καραδήμας
Πολύ Καλός Irma E.S. Τάσκος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές:Τζάλλας-Μανουσαρίδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 3. Κριτές:Κατσαρός-Τσουκλείδης.
1ος Εξαίρετος Luna E.S Ηλιόπουλος