Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 25-26/11/2017-Λίμνη Ευβοίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11/2017.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Παπακωνσταντίνου-Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος
2ος Εξ.RCACT Zeta tou Petrochilou Ir.S. Πετρόχειλος
3ος Πολύ Καλός Dias E.S. Νικολόπουλος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Tζάλλας-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Bak de la Vale Enitea Ε.S. Ηλιόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/11/2017.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Τζάλλας-Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος
2ος Εξ.RCACT Tropeon Ciro Poin. Παλμές
CQN Dias E.S. Νικολόπουλος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Παπακωνσταντίνου-Μανουσαρίδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ Α.Κ.Ι.
Alex Afidnai Kreon E.S. Δέδες
Renta E.S. Τσοπάνογλου

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ Ε.Κ.Ι.
Bak de la Vale Enitea Ε.S. Ηλιόπουλος
Rena E.S. Kαρκανιάς