Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 11-14/1/2018-Θεσσαλονίκη.

ΠΕΜΠΤΗ 11/1/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Nikolits-Τζάλλας-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Fedel tou Olympou E.S. Χορίκης/ Τσοτόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Χαλαστάνης-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bulos Zagni del Duda E.S. Αθανασιάδης/ Παυλίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/1/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Nikolits-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Zana cane di Loumario Poin. Λουλουδάκης
2ος Εξαίρετος Azor el del Astro E.S. Σαβράμης/ Παναγόπουλος
3ος Εξαίρετος Paolo el del Astro E.S. Λιούρας/ Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Mitrovic- Χριστάκος-Τζάλλας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Nicol di Pappos Matrix E.S. Σβεστονώφ /Μαυρίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/1/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Mitrovic-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Ramensis Gian E.S. Μπάλκουρας /Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Τζάλλας-Nikolits.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης/ Γονιδάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/1/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Nikolits-Χριστάκος-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Paolo el del Astro E.S. Λιούρας/ Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος Iliopoulos Felicia Poin. Ρόβας-Σακκάς/ Κοσμάς
3ος Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας- Χαλαστάνης-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης /Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Guan della Anthousa Poin. Χρήστου/ Αποστολάκος