Αποτελέσματα ΑΚΙ Έρευνα Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα 1-2-3-4/2/2018-Θεσσαλονίκη.

ΠΕΜΠΤΗ 1/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Παπακων/νου- Nikolic.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Marilyn E.S. Παρασκευαίδης/ Κανίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Arapaina E.S. Σακαντάνης /Παχής
3ος Εξαίρετος Robert E.S. Σακαντάνης /Παχής
Εξαίρετος Da Vinci Simeons Team E.S. Ράδος/ Παχής
Εξαίρετος Rossi Cane di Loumario Poin. Γάβανος/ Λουλουδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Χαλαστάνης-Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Rapak.Genesis Iasi Poin. Κιτσάκης /Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος
Εξαίρετος Nicol di Pappos Matrix E.S. Σβεστονώφ/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S.Pagani-Κασσιανίδης/ Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Bασιλακίδης-Ανθιμου-Dica.
1ος Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Unter Poin. Eschini
3ος Εξαίρετος Mambo del Duda E.S. Κλωνάρης/ Γονιδάκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Nikolic- Παπακων/νου.
1ος Εξαίρετος Kavadias Iliada E.S. Καββαδίας/Παχής
2ος Εξαίρετος Bera E.S. Σιδερής/ Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Dica.
1ος Εξ.CACT.CACIT One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Rapakoulias Genes. Dafni E.S. Παπαδόπουλος/ Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Morias E.S.Καρανάσος-Μιχαλόπουλος/Ραπακούλιας

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Χαλαστάνης-Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Viera E.S. Βαρζακάκος /Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Τζάλλας-Ανθιμου-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος
3ος Εξαίρετος Athina E.S.Μπίτας-Παναγόπουλος/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Lamia di Ioannina Poin. Παππάς /Παυλίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Ανθίμου-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.CACIT One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Rapakoulias Gen.Morias E.S.Καρανάσος-Μιχαλόπουλος/Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Bera E.S. Σιδερής/ Κανίδης
Εξαίρετος Fedel tou Olympou E.S. Χορίκης /Τσοτόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Dica- Φραγκεδάκης.
1ος Εξαίρετος Moris di Bojioglou E.S. Κούνης/ Σταματόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Nikolic-Τζάλλας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Rapakoulias Genesis Iasi Poin. Κιτσάκης/ Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Viera E.S. Βαρζακάκος /Μανωλάκης
Εξαίρετος Mambo del Duda E.S. Κλωνάρης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους/Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Παπακων/νου-Mitrovic -Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Hemingway Poin. Eschini
2ος Εξαίρετος Kubit tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας- Ανθίμου.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Παπακων/νου-Χριστάκος-Φραγκεδάκης.
1ος Εξ.CACT.CACIT One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς
2ος Εξαίρετος Me-Dentis Crystal E.S. Καρπίτης/ Μεντές
3ος Εξαίρετος Siva E.S. Mεντές

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας- Χαλαστάνης-Τσουκλείδη
1ος Εξαίρετος Guan della Anthousa Poin. Χρήστου/ Αποστολάκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Nikolic-Mitrovic-Dica.
1ος Εξ.CACT.CACIT Demo Sirtouf E.S.Pagani-Κασσιανίδης/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Athina E.S.Μπίτας-Παναγόπουλος /Μαυρίδης
Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος /Γονιδάκης
Εξαίρετος Ermis Dim.Kapatos Poin. Καπάτος