Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. -Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκατσίνι 27-28/1/2018-Ηλεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1/2018.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Λαμπρόπουλος-Γκουζούνας.
1ος Εξαίρετος Achileas Poin. Ντούβας

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Βαλασόπουλος-Καραγεωργόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1/2018.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας-Βαλασόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας-Βαλασόπουλος
1ος Εξαίρετος Geo tou Tzirmpi Poin. Ντάουλας/ Μάργαρης
2ος Πολύ Καλός Virtus Passionis Leon E.S. Δαραμούσκας

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας -Λαμπρόπουλος
1ος Εξαίρετος Dina Bella di Zampra Poin. Κολιός