Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 14-18/2/2018-Τρόπαιο Μ.Αλεξάνδρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Θεοχαρης-Φραγγίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Arapaina E.S. Σακαντάνης/ Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Βασιλακίδης-Παστός.
1ος Εξαίρετος Paolo el del Astro E.S. Λιούρας/ Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος Bera E.S. Σιδερής/ Κανίδης
3ος Εξαίρετος Diki Digal E.S. Νταλαράς /Κωνσταντινίδης
Εξαίρετος Moris di Bojioglou E.S. Κούνης/ Σταματόπουλος
Εξαίρετος Me-Dentis Crystal E.S. Καρπίτης/ Μεντές
Εξαίρετος Corfu E.S. Τσουλφίδης/ Κανίδης
Εξαίρετος Croll E.S. Καλαμαράς /Κανίδης
Εξαίρετος Jeday del Duda E.S. Αϊβάζογλου/ Σταματόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Fabricotti-Χριστάκος-Μανουσαρίδης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Hemingway Poin. Eschini
2ος Εξαίρ.RCACT Athina E.S.Μπίτας-Παναγόπουλος/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Tuono del Giumar Poin. Σακαντάνης/ Eschini
Πολύ Καλός Faster del Zagnis E.S. Eschini

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Τσιόπλης-Πάτσης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Lamia di Ioannina Poin. Παππάς/ Παυλίδης
2ος Εξ.RCACT Pirlo od Gastona E.S. Baraghini
3ος Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος /Γονιδάκης
Εξαίρετος Roval Miro E.S. Baraghini

ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Sormaz-Πάτσης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Marilyn E.S. Παρασκευαίδης/ Κανίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Zina di Comi Poin. Πλέσσας /Παναγόπουλος
3ος Εξαίρετος Bera E.S. Σιδερής-Βαθροκοκίλης/ Κανίδης
Εξαίρετος Corfu E.S. Τσουλφίδης/ Κανίδης
Εξαίρετος Moris di Bojioglou E.S. Κούνης/ Σταματόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Fabricotti-Παστός.
1ος Εξαίρετος Kavadias Gina E.S. Παχής
2ος Πολύ Καλός Fedel tou Olympou E.S. Χωρίκης/ Τσοτόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Φραγγίδης-Αντωνίου.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Radentis Big Ε.S. Baraghini
2ος Εξ.RCACT Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Viera E.S. Βαρζακάκος/ Μανωλάκης
Εξαίρετος Pirlo od Gastona E.S. Baraghini

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Χαλαστάνης-Μανουσαρίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Geto Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Neron dim.Kapatos Poin. Καπάτος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Fabricotti-Πονηρέας.
1ος Εξαίρετος Bera E.S. Σιδερής-Βαθρακοκίλης/Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Φαϊτάς-Παστός.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ipsipetis Danis Poin. Τσαλαφούτας-Καρμίρης/Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς
3ος Πολύ Καλός Paolo el del Astro E.S. Λιούρας/ Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Marelli-Γκουζούνας-Μανουσαρίδης.
1ος Εξ.CACT. Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Geisa tou Giappou Poin. Χατζιαργυρίου/ Λουλουδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές:Sormaz-Χαλαστάνης-Πάτσης.
1ος Εξ.CACT. Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Tayson del Duda Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Mambo del Duda E.S. Κλωνάρης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Iasi Poin. Κιτσάκης/ Ραπακούλιας
Εξαίρετος Αdora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Unter Poin. Eschini

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: ΓκουζούναςFabricotti.
1ος Εξαίρετος Santzo el del Astro E.S. Καρατζάς/ Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος Diki Digal E.S. Νταλαράς/ Κωνσταντινίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Φαϊτάς-Παστός.
1ος Εξαίρετος Arapaina E.S. Σακαντάνης /Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Marelli-Χαλαστάνης-Αντωνίου.
1ος Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές:Sormaz-Μανουσαρίδης- Πάτσης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Roval Miro E.S. Baraghini
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Geisa tou Giappou Poin.Χατζιαργυρίου/ Λουλουδάκης
Εξαίρετος Back del Zaglas Poin.Θεοδοσόπουλος/ Παυλίδης
Εξαίρετος Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους /Μαυρίδης
Εξαίρετος D.S.Depis Tsitro E.S. Στακτοπούλου/ Μαυρίδης

KYΡΙΑΚΗ 18/2/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Marelli- Φραγκεδάκης-Πάτσης.
1ος Εξαίρετος Robert E.S. Σακαντάνης /Παχής
2ος Εξαίρετος Ipsipetis Danis Poin. Τσαλαφούτας-Καρμίρης /Παναγόπουλος
3ος Πολύ Καλός Santzo el del Astro E.S. Καρατζάς /Παναγόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Sormaz- Φαϊτάς.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bera E.S. Σιδερής-Βαθρακοκίλης/Κανίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Τσιόπλης-Αντωνίου.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Pirlo od Gastona E.S. Baraghini
3ος Εξαίρετος Circe E.S. Baraghini
Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S.Pagani-Κασσιανίδης/ Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Fabricotti-Χριστάκος-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Αdora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης /Μαυρίδης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.
Bera E.S. Σιδερής-Βαθρακοκίλης/ Κανίδης