Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου CACT 10-11/3/2018-Σχιστό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Παστός.
1ος Εξαίρετος Dem tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος
2ος Εξαίρετος Calderas Genesis Pepper E.S. Καλλής/ Ματθαίου

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Φραγκεδάκης.
1ος Εξαίρετος Ismini E.S. Κελεμίδης
2ος Εξαίρετος Boss Poin. Κουκούλης

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Πάτσης-Τζάλλας.
1ος Εξαίρετος Arka Poin. Φίλης /Μιχαλόπουλος
2ος Εξαίρετος Ita della Dryousa Poin. Γεωργίου
3ος Εξαίρετος Flora E.S. Φίλης

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας –Πάτσης.
1ος Εξαίρετος CACT Rapakoulias Gen. Dionisos E.S. Αραπκιλής
2ος Εξαίρετος Calderas Genesis Piko E.S. Καλλής/ Ματθαίου
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen. Piros E.S. Αραπκιλής
CQN Nomar Di Crocedomini E.S. Μαρνέζος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Φραγκεδάκης.
1ος Εξαίρετος Calderas Genesis Penny E.S. Χάλαρης
2ος Εξαίρετος Pinto el del Astro E.S. Δαραμούσκας

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Γκουζούνας-Παστός.
1ος Εξαίρετος Boss Poin. Κουκούλης