Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου 24-25/3/2018-Σχιστό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3/2018.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Βασσάλος-Τζάλλας.
1ος Εξαίρετος CACT Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος
2ος Εξαίρετος RCACT Rapakoulias Gen. Piros E.S. Αραπκιλής
3ος Εξαίρετος Gardino Hunter Athlitic E.S. Γιαννούκος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Παστός.
1ος Εξαίρετος Roma by Filis E.S. Φίλης/ Μιχαλόπουλος
2ος Εξαίρετος Flora E.S. Φίλης
3ος Εξαίρετος Dimoulas Nego E.S. Σδράλιας
Εξαίρετος Raissa Ε.S. Μιχαλόπουλος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: -Τσουκλείδης-Πάτσης.
1ος Εξαίρετος Raul Golden Setter E.S. Μητάτος
2ος Εξαίρετος Boss Poin. Κουκούλης
3ος Πολύ Καλός Bella tou Zante E.S. Παλμές
Πολύ Καλός Red by Filis E.S. Σόρκος

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3/2018.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Γιανναράς-Τσουκλείδης-Παστός.
1ος Εξαίρετος Calderas Genesis Pepper E.S. Καλλής/ Ματθαίου
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen. Piros E.S. Αραπκιλής
3ος Εξαίρετος Nomar Di Crocedomini E.S. Μαρνέζος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Τζάλλας-Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Boss Poin. Κουκούλης
2ος Εξαίρετος Alex Afidnai Aragon E.S. Μουσούλης
3ος Εξαίρετος Zizel E.S. Ζουμπορλής
Εξαίρετος Pela E.S. Δάμος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Γκουζούνας-Βασσάλος.
1ος Εξαίρετος Raissa Ε.S. Μιχαλόπουλος
2ος Εξαίρετος Arka Poin. Φίλης /Μιχαλόπουλος

ΝΙΚΗΤΗΣ Α.Κ.Ι ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος

ΝΙΚΗΤΗΣ Ε.Κ.Ι ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Boss Poin. Κουκούλης