Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου Κωπαϊδας-11-12/8/2018.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/8/2018.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Χριστάκος -Μαστροκωστόπουλος
1ος Πολύ Καλός Calderas Genesis Pepper E.S. Καλλής/ Ματθαίου
CQN Gigantas tou Petrochilou E.S. Πετρόχειλος

A.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Λεβαντίνος –Τζάλλας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γιανναράς-Γκουζούνας.
1ος Εξαίρετος Frini E.S. Παντελίδης
2ος Εξαίρετος Rados Animus Ekavi E.S. Κολλάρας

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Τσουκλείδης-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/8/2018.

A.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Χριστάκος-Πάτσης.
1ος Πολύ Καλός Tropeon Ciro Poin. Παλμές

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Τζάλλας –Λεβαντίνος.
1ος Εξαίρετος Alf of Voudris E.S. Mατθαίου

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γκουζούνας- Γιανναράς.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ .ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές:Τσουκλείδης-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ Α.Κ.Ι
Alf of Voudris E.S. Mατθαίου

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ Ε.Κ.Ι
Οscar E.S. Ψυχούλας
Frini E.S. Παντελίδης