Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT 25-26/8/2018-Σέρρες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/8/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Τσιόπλης-Θεοχάρης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/8/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Θεοχάρης-Τσιόπλης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Moris di Bojioglou E.S. Κούνης/ Σταματόπουλος
2ος Εξαίρετος Ζina di comi Poin. Πλέσσας/ Παναγόπουλος