Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας-Τρόπαιο Κουτεντάκης-17+19+21/12/2018.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Κουκουβάος.
1ος Εξαίρετος Kavadias Gina E.S. Σακαντάνης /Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Παστός-Φραγκεδάκης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Hitchock E.S. Eschini
CQN Donald del Duda E.S. Στίλος /Γονιδάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ipsipetis Danis Poin. Καρμίρης/ Παναγόπουλος
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Zana cane di Loumario Poin. Λουλουδάκης
3ος Εξαίρετος Azor el del Astro E.S. Σαβράμης/ Παναγόπουλος
Εξαίρετος Zina di Comi Poin. Πλέσσας/ Παναγόπουλος
Εξαίρετος Pandora E.S. Ματεντζίδης/ Παναγόπουλος
Πολύ Καλός Santzo el del Astro E.S. Καρατζάς/ Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Παστός-Φραγκεδάκης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Παστός-Χριστάκος.

1ος Εξ.CACT.CACIT Zana cane di Loumario Poin. Λουλουδάκης

2ος Πολύ Καλός Pandora E.S. Ματεντζίδης/ Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Τσουκλείδης-Φραγκεδάκης.

Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

 

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.

Zana cane di Loumario Poin. Λουλουδάκης