Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 19-20-21-22/1/2019-Θεσσαλονίκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας-Κουκουβάος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Καραγεωργόπουλος –Φαιτάς.
1ος Εξαίρετος Arapaina E.S. Σακαντάνης/ Παχής
2ος Πολύ Καλός Bera E.S. Σιδερής/ Κανίδης
CQN Kavadias Vito Corleone E.S. Κούκας/ Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χήνος-Χριστάκος-Μανουσαρίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Athina E.S. Μπίτας/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Demo Sirtouf E.S. Κασσιανίδης /Μαυρίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Καραγεωργόπουλος-Χήνος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος –Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Azor el del Astro E.S. Σαβράμης/ Παναγόπουλος
CQN Doukas di Varsos Poin. Βάρσος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Φαιτάς-Τζάλλας-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης
CQN Greis tou Giappou Poin. Βλαντής-Βλάχος-Ηλιόπουλος/ Λουλουδάκης

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φαιτάς-Κουκουβάος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χήνος- Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Gina E.S. Σακαντάνης/ Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας-Μανουσαρίδης-Καραγεωργόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης
2ος Πολύ Καλός Zara de la Palmosa Poin. Γονιδάκης

ΤΡΙΤΗ 22/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγγίδης-Κουκουβάος.
1ος Εξαίρετος Ipsipetis Danis Poin. Καρμίρης/ Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος Diki Digal E.S. Νταλαράς/ Κωνσταντινίδης
3ος Εξαίρετος Ringo Peanias E.S. Καντανάς/ Ροιδης
CQN Sprint del Nocino Poin. Σακαντάνης/ Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Μανουσαρίδης-Φαιτάς.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.