Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 26-27-28-29/1/2019-Θεσσαλονίκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Αυλωνίτης-Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Sprint del Nocino Poin. Σακαντάνης/ Παχής
2ος Εξαίρετος Pandora E.S. Ματεντζίδης/ Παναγόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γιανναράς-Mitrovic.
1ος Εξαίρετος Moris di Bojioglou E.S. Κούνης /Σταματόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Πάτσης –Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Angel Poin. Eschini

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Sormaz-Καββαδίας-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT Moris di Bojioglou E.S. Κούνης/ Σταματόπουλος
2ος Εξαίρ.RCACT Radentis Elton E.S. Fabri/Κανίδης
CQN Doukas di Varsos Poin. Βάρσος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Τσουκλείδης-Γιανναράς.
1ος Εξ.CACT Robert E.S. Σακαντάνης/ Παχής
2ος Εξ.RCACT. Azor el del Astro E.S. Σαβράμης /Παναγόπουλος
3ος Εξαίρετος Kavadias Gina E.S. Σακαντάνης/ Παχής
Εξαίρετος Athos tou Tsirmpi E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Καββαδίας-Αυλωνίτης-Παστός.
1ος Πολύ Καλός Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Sormaz-Mitrovic-Πάτσης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Hitchcok del Maltempo Poin. Eschin

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Τσουκλείδης-Παστός.
1ος Εξαίρετος Bera E.S. Σιδερής /Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γιανναράς-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Doukas di Varsos Poin. Βάρσος
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Moris di Bojioglou E.S. Κούνης/ Σταματόπουλος
3ος Εξαίρετος Ipsipetis Danis Poin. Καρμίρης/ Παναγόπουλος
Εξαίρετος Ringo Peanias E.S. Καντανάς /Ροιδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Sormaz-Καββαδίας-Αυλωνίτης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
2ος Εξ.RCACT. Tayson del Duda Poin. Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Lamia di Ioannina Poin. Παππάς/ Παυλίδης
Εξαίρετος Zak Poin. Χρήστου/ Μανωλάκης
Εξαίρετος Geisa tou Giappou Poin.Χατζιαργυρίου/ Λουλουδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης- Mitrovic-Πάτσης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT. Hemingway del Maltempo Poin. Eschini
3ος Εξαίρετος Minoas di Pappos Matrix E.S. Σακαλής /Μαυρίδης

ΤΡΙΤΗ 29/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Αυλωνίτης-Φραγγίδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Sormaz-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bleck E.S. Κανίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Kavadias Adis E.S. Ράδος /Παχής
3ος Εξαίρετος Radentis Big E.S. Παχής
Εξαίρετος Kavadias Vito Corleone E.S. Κούκας /Παχής
Εξαίρετος Marilyn E.S. Παρασκευαίδης/ Κανίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γιανναράς-Τσουκλείδης-Καββαδίας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Poin.Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Back del Zaglas Poin. Θεοδοσόπουλος/ Eschini

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης- Παστός-Πάτσης.
CQN Guan della Anthousa Poin. Χρήστου /Αποστολάκος