Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 31/1/2019-1-2-3/2/2019-Θεσ/νίκη.

ΠΕΜΠΤΗ 31/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Χριστάκος-Dica.
1ος Εξ.CACT. Doukas di Varsos Poin. Βάρσος
2ος Εξαίρετος Bera E.S. Σιδερής/ Κανίδης
3ος Εξαίρετος Athos tou Tsirmpi E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Κασσιανίδης.
1ος Εξ.CACT Arapaina E.S. Σακαντάνης/ Παχής
2ος Εξαίρ.RCACT Ipsipetis Danis Poin. Καρμίρης/ Παναγόπουλος
3ος Εξαίρετος Kavadias Omiros E.S. Καββαδίας/ Παχής
Εξαίρετος Zina di Comi Poin. Πλέσσας /Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Τσιόπλης-Φραγκεδάκης-Γρηγορίου.
1ος Εξ.CACT. Gap tou Giappou Poin. Δημουλάς/ Λουλουδάκης
2ος Εξαίρ.RCACT Gaston E.S.Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους /Μαυρίδης
Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S. Κασσιανίδης/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Geisa tou Giappou Poin.Χατζιαργυρίου/ Λουλουδάκης
CQN Zak Poin. Χρήστου /Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Nikolic-Πάτσης-Παστός.
1ος Εξ.CACT. Angel Poin. Eschini
2ος Εξαίρ.RCACT Zara de la Palmosa Poin. Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Back del Zaglas Poin. Θεοδοσόπουλος/ Eschini
Εξαίρετος Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
CQN Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/2/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Dica- Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Me-Dentis Crystal E.S. Καρπίτης /Μεντές
CQN Pandora E.S. Ματεντζίδης/Παναγόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κασσιανίδης-Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bleck E.S. Κανίδης
2ος Εξαίρετος Corfu E.S. Τσουλφίδης /Κανίδης
3ος Πολύ Καλός Podba E.S. Σγουρός/ Δουλκέρογλου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γρηγορίου- Φραγκεδάκης-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Angel Poin. Eschini
2ος Εξ.RCACT. Hemingway del Maltempo Poin. Eschin
3ος Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης /Αποστολάκος
Εξαίρετος Zara de la Palmosa Poin. Γονιδάκης
Εξαίρετος Hitchcok del Maltempo Poin. Eschin
CQN Cairo Simeons Team E.S. Simeons

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Πάτσης-Παστός- Nikolic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Poin.Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
2ος Εξαίρ.RCACT Gaston E.S.Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Perla Poin. Πάντας /Μανωλάκης
Εξαίρετος Gap tou Giappou Poin. Δημουλάς/ Λουλουδάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/2/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Παστός-Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Arapaina E.S. Σακαντάνης/ Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κασσιανίδης-Φραγκεδάκης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Moris di Bojioglou E.S. Κούνης /Σταματόπουλος
2ος Εξαίρετος Everest Simeons Team E.S. Τσίνας/ Δουλκέρογλου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Nikolic-Dica.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Poin.Boss Poin. Βολιτάκης /Μαυρίδης
2ος Εξ. RCACT Lolla Simeons Team E.S. Simeons
3ος Εξαίρετος Kavadias Tony Montana E.S. Καββαδίας /Simeons
Εξαίρετος Athina E.S. Μπίτας /Μαυρίδης
Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S. Κασσιανίδης/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Mambo del Duda E.S. Τσαρδακάς/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Phalantum Bulgari E.S. Simeons

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Γρηγορίου-Πάτσης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
2ος Εξ. RCACT Hitchcok del Maltempo Poin. Eschin
CQN Zak Poin. Χρήστου/ Μανωλάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Χριστάκος-Φραγκεδάκης.
1ος Πολύ Καλός Podba E.S. Σγουρός/ Δουλκέρογλου
2ος Πολύ Καλός Jeday del Duda Poin.Αιβάζογλου /Σταματόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κασσιανίδης-Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Gina E.S. Σακαντάνης/ Παχής
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Morias E.S. Κιτσάκης/ Ραπακούλιας

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Nikolic- Χαλαστάνης-Πάτσης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Perla Poin. Πάντας/ Μανωλάκης
2ος Εξαίρετος Viera E.S. Βαρζακάκος/Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Γρηγορίου- Παστός-Dica.
1ος Εξαίρ.CACT.CACIT Gaston E.S.Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Franchana's Poin.Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Mambo del Duda E.S. Τσαρδακάς/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Lolla Simeons Team E.S. Simeons