Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικό Κυνήγι σε πέρδικα τσούκαρ 2-3/3/2019-Σχιστό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Γιανναράς- Τζάλλας.
1ος Εξαιρ.CACT Rapakoulias Genesis Iasi Poin. Κυπριώτης/ Μαρνέζος
2ος Εξαίρ.RCACT Rapakoulias Genesis Piros E.S. Αραπκιλής
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Dionisos E.S. Αραπκιλής

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Παστός.
1ος Πολύ Καλός Nora di san Silvano E.S. Μαρνέζος

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Δούκας-Κουκουβάος.
1ος Εξαίρετος Ekavi Rados Anima E.S. Κολλάρας

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 3. Κριτές: Πάτσης-Τσουκλείδης.
1ος Εξαίρετος Ben E.S. Καραμίτσος /Παλμές
2ος Πολύ Καλός Brio E.S. Οικονόμου

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Πάτσης-Τσουκλείδης.
1ος Εξαιρ.CACT Rapakoulias Genesis Iasi Poin. Κυπριώτης /Μαρνέζος
2ος Εξαίρ.RCACT Nomar di Crcedomini E.S. Μαρνέζος
3ος Εξαίρετος Calderas Genesis Pepper E.S. Καλλής /Ματθαίου
Εξαίρετος Alf of Voudris E.S. Ματθαίου

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Παστός- Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Brio E.S. Οικονόμου

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Δούκας-Κουκουβάος.
1ος Εξαίρετος Galanis Power Kreon E.S. Μαρτζακλής
2ος Εξαίρετος Greta E.S. Σόρκος

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 3. Κριτές: Τζάλλας-Γιανναράς.
1ος Εξαίρετος Rea Golden Setter E.S. Mητάτος