Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου 30-31/3/2019-Σχιστό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας- Βασσάλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γιανναράς-Δρίτσας.
1ος Εξαίρ.CACT Rapakoulias Genesis Piros E.S. Αραπκιλής

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας-Παναγόπουλος.
1ος Εξαίρετος Brio E.S. Οικονόμου
2ος Εξαίρετος Raissa E.S. Μιχαλόπουλος

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.Τερέν 2. Κριτές: Παστός-Φραγκεδάκης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγκεδάκης-Παστός.
1ος Εξαίρ.CACT Nomar di Crcedomini E.S. Μαρνέζος

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γιανναράς-Κουκουβάος.
1ος Εξαίρ.CACT Muska tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος
2ος Εξαίρ.RCACT Olaf E.S. Καλλής /Ματθαίου
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Telis E.S. Πεννιάς/ Ματθαίου

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Bασσάλος-Παναγόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

E.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.Τερέν 2. Κριτές: Δρίτσας-Τσουκλείδης.
1ος Εξαίρετος Brio E.S. Οικονόμου

ΝΙΚΗΤΗΣ Α.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Rapakoulias Genesis Piros E.S. Αραπκιλής

ΝΙΚΗΤΗΣ Ε.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Brio E.S. Οικονόμου