Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 16-17/11/2019-Καρδίτσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Παστός-Πονηρέας.
1ος Εξαίρ.CACT Rapakoulias Gen.Scorpios E.S. Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Iasi Poin. Κυπριώτης/ Μαρνέζος

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές:Τσιόπλης-Φαιτάς.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγκεδάκης-Χαλαστάνης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/11/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Φραγκεδάκης.
1ος Εξαίρ.CACT Nomar di Crocedomini E.S. Μαρνέζος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φαιτάς-Τσιόπλης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.