Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 10-11-12/12/2019-Κόζιακας Τρικάλων.

ΤΡΙΤΗ 10/12/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Τσουκλείδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος -Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝ.Τερέν 1. Κριτές: Τσουκλείδης.-Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος Sifis E.S. Μαυρομάτης

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας- Τσουκλείδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.Τερέν 2. Κριτές: Παστός –Γιανναράς.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.Τερέν 3. Κριτές: Πονηρέας-Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρ.CACT.CACIT Dendaberri Titan E.S. Flores
2ος Εξαίρετος Dendaberri Trump E.S. Flores

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας-Χαλαστάνης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.Τερέν 1. Κριτές: Γρηγορίου-Γκουζούνας
1ος Εξαίρ.CACT.CACIT Dendaberri Santa E.S. Flores
2ος Εξαίρετος RCACT Sibo de Armanon E.S. Markaida
3ος Εξαίρ. RCACT Dendaberri Trump E.S. Flores
4ος Εξαίρετος Lila de Capagut Poin. Peltey

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γιανναράς-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓ.Τερέν 3. Κριτές: Kασσιανίδης-Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρ.CACT.RCACIT Lord du val Ronceveaux E.S. Barahona
CQN Norma E.S. Κλαδάκης

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Γιανναράς-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ Α.Κ.Ι. ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ.
Rapakoulias Gen.Scorpios       E.S.              Ραπακούλιας

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ Ε.Κ.Ι. ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ.
Dias                                     E.S.               Νικολόπουλος