Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα 18+20+22/12/2019-Θεσσαλονίκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Ristic-Καλαϊτζίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Marlon Brando E.S. Παχής
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Ipsipetis Danis Poin. Καρμίρης Παναγόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Zdravkovic.
1ος Εξαίρετος Alonso di Viaggio Infinito E.S. Καραγιάννης Μεντές
2ος Εξαίρετος Ikaros di Tsoto Poin. Τελιωρίδης Τσοτόπουλος
3ος Εξαίρετος Iliopoulos Felicia Poin. Ρόβας-Σακκάς Κοσμάς
Εξαίρετος Pandora E.S. Ματεντζίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Παναγόπουλος-Misljenovic.
1ος Εξαίρετος Gap tou Giappou Poin. Δημουλάς Λουλουδάκης
2ος Εξαίρετος Minoas di Pappos Matrix E.S. Σακαλής Μαυρίδης
CQN Ζeus E.S. Δογιάκης Αποστολάκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας-Μανουσαρίδης-Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ηancel del Maltempo Poin. Eschini

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Misljenovic-Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Faster del Zagnis E.S. Τζίρμπης Κοσμάς
2ος Εξ.RCACT. Siva E.S. Mουζακίτης Μεντές
3ος Εξαίρετος Pandora E.S. Ματεντζίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ukraina del Nocino Poin. Παχής
2ος Εξαίρετος Zina di Comi Poin. Πλέσσας Παναγόπουλος
CQN Kavadias Vito Corleone E.S. Κούκας Παχής
CQN Dinos E.S. Ροίδης
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Ristic-Μανουσαρίδης-Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ηavana del Maltempo Poin. Eschini
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Perla Poin. Πάντας Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης- Παναγόπουλος-Zdravkovic.
1ος Εξαίρετος Navar E.S. Δογιάκης Αποστολάκος
2ος Εξαίρετος Greis tou Giappou Poin. Bλαντής Λουλουδάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Misljenovic-Παναγόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Vito Corleone E.S. Κούκας Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Παπούδας.
1ος Εξαίρετος Ikaros di Tsoto Poin. Τελιωρίδης Τσοτόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Τσουκλείδης-Ristic- Zdravkovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης- Μανουσαρίδης-Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Tayson del Duda Poin. Γονιδάκης
2ος Εξ.RCACT Gap tou Giappou Poin. Δημουλάς Λουλουδάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
Ikaros di Tsoto Poin. Τελιωρίδης/ Τσοτόπουλος

ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
Gap tou Giappou Poin. Δημουλάς / Λουλουδάκης