Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 15-19/1/2020-Θεσσαλονίκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Θεοχάρης-Borivoje.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Gina E.S. Σακαντάνης/ Παχής
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Alonso di Viaggio Infinito E.S. Καραγιάννης/ Μεντές
3ος Εξαίρετος Diki Digal E.S. Νταλαράς/ Κωνσταντινίδης
Εξαίρετος Me-Dentis Crystal E.S. Καρπίτης/ Μεντές

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Nikolic-Παναγόπουλος
Κανένας στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Κουκουβάος-Miljkovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT. Donald del Duda E.S. Στίλος /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Minoas di Pappos Matrix E.S. Σακαλής/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Ramona de la Palmosa Poin. Στίλος /Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Φραγκεδάκης-Pribanovic.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Greis tou Giappou Poin. Bλαντής /Λουλουδάκης
2ος Εξ.RCACT Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Gaspar Poin. Τζίτζης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Geisa tou Giappou Poin.Χατζιαργυρίου/Λουλουδάκης

ΠEMΠΤΗ 16/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Χριστάκος- Παναγόπουλος.
1ος Εξ.CACT. Jeday del Duda Poin.Αιβάζογλου/ Σταματόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Borivoje-Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Sprint del Nocino Poin. Σακαντάνης/ Παχής
2ος Εξαίρετος Siva E.S. Mουζακίτης/Μεντές

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγκεδάκης-Pribanovic -Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ηavana del Maltempo Poin. Eschini
2ος Εξ.RCACT Zeus E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Gaspar Poin. Τζίτζης/ Αποστολάκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Nikolic-Miljkovic-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Pierias Dea E.S. Στίλος/Γονιδάκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Pibanovic- Παναγόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Vito Corleone E.S. Κούκας /Παχής
2ος Εξ.RCACT Blek Droserou E.S. Moretti/ Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης-Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Alonso di Viaggio Infinito E.S. Καραγιάννης/ Μεντές
2ος Εξ.RCACT Trico tou Anemou E.S. Φρίκης/ Λιάσκος
3ος Εξαίρετος Siva E.S. Mουζακίτης/ Μεντές
Εξαίρετος Faster del Zagnis E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Miljkovic- Nikolic- Κουκουβάος.
1ος Εξ.CACT.RCACITFranchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT Gaston E.S.Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης
3ος Εξ.RCACT Navar E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Zeus E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος- Φραγκεδάκης- Borivoje.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ηemingwey del Maltempo Poin. Eschini
2ος Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος/ Γονιδάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγκεδάκης-Καλαιτζίδης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Zina di comi Poin. Πλέσσας/ Παναγόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Nikolic-Παναγόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Diki Digal E.S. Νταλαράς/ Κωνσταντινίδης
2ος Εξαίρετος Kavadias Adis E.S. Ράδος /Παχής
3ος Εξαίρετος Kiki E.S. Moretti /Κανίδης
Εξαίρετος Ukraina del Nocino Poin. Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Borivoje-Miljkovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Tayson del Duda Poin. Γονιδάκης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Ηemingwey del Maltempo Poin. Eschini
3ος Εξαίρετος Ηavana del Maltempo Poin. Eschini
Εξαίρετος Gap tou Giappou Poin. Δημουλάς /Λουλουδάκης
Εξαίρετος Donald del Duda E.S. Στίλος /Γονιδάκης
Εξαίρετος Ramona de la Palmosa Poin. Στίλος/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Pierias Dea E.S. Στίλος /Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Pribanovic -Κουκουβάος.
CQN Ste-apos Loi Poin. Γαβιώτης /Αποστολάκος

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Χριστάκος- Παπούδας.
1ος Εξαίρετος Trico tou Anemou E.S. Φρίκης/ Λιάσκος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χαλαστάνης- Παναγόπουλος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bera E.S. Βαθρακοκίλης /Κανίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Vorras E.S. Λεμπέσης/ Μεντές

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Nikolic-Miljkovic- Κουκουβάος.
CQN Zak Poin. Χρήστου/ Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Φραγκεδάκης-Pribanovic-Borivoje.
Κανένας στην βαθμολογία.