Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 22-23-24-25-26/1/2020-Θεσσαλονίκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/1/2019.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Γιανναράς-Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Faster del Zagnis E.S. Τζίρμπης/ Κοσμάς

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κασσιανίδης –Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Vorras E.S. Λεμπέσης/ Μεντές
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Blek Droserou E.S. Moretti/ Κανίδης
3ος Εξαίρετος Marilyn E.S. Παρασκευαίδης/ Κανίδης
Εξαίρετος Eros vom Muckenborn Poin.Κωνσταντίνου/ Δουλκέρογλου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Sormaz-Radojicic-Τσουκλείδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Sibux di val di chiana E.S. Bischi
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Ramona de la Palmosa Poin. Στίλος/ Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Damia E.S. Bischi
Εξαίρετος Ste-apos Loi Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Fegan E.S. Δογιάκης/ Αποστολάκος
Εξαίρετος Amoni de la Palmosa Poin. Πανέρας/ Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Βοrsetta-Borivoje-Τζάλλας.
Κανένας στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Γκουζούνας-Ανθίμου-Mitrovic.
Κανένας στην βαθμολογία.

ΠEMΠΤΗ 23/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Τζάλλας-Καλαιτζίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Vorras E.S. Λεμπέσης/Μεντές
CQN Kiki E.S. Moretti /Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κασσιανίδης-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Faster del Zagnis E.S. Τζίρμπης /Κοσμάς
2ος Εξ.RCACT Trico tou Anemou E.S. Φρίκης/ Λιάσκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Sormaz-Radojicic-Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Ηemingwey del Maltempo Poin. Eschini
2ος Εξ.RCACT Νοbel Poin. Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Βοrsetta-Borivoje-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Gutz E.S. Bischi

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Γιανναράς-Τσουκλείδης-Borivoje.
1ος Εξ.CACT Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους /Μαυρίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Borsetta-Καλαιτζίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ukraina del Nocino Poin. Παχής
2ος Εξαίρετος Bera E.S. Βαθρακοκίλης/ Κανίδης
3ος Πολύ Καλός Zina di comi Poin. Πλέσσας /Παναγόπουλος
Πολύ Καλός F-Tando Eyosmos E.S. Στεργίου/ Κωνσταντινίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος-Ανθίμου.
1ος Εξαίρετος Viktor E.S. Ναστούλης/ Σταματόπουλος
CQN One Dream Kosmas Camel E.S. Κοσμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Κασσιανίδης-Τζάλλας-Borivoje.
Κανένας στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας-Τσουκλείδης-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ηavana del Maltempo Poin. Eschini
2ος Εξ.RCACT Greis tou Giappou Poin. Bλαντής/ Λουλουδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Sormaz-Radojicic-Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Roval Claire E.S. Gavrilovic
2ος Εξ.RCACT Ramona de la Palmosa Poin. Στίλος/ Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Bejl od Gastona E.S. Gavrilovic
Εξαίρετος Legolas di Ioannina Poin. Δακουτρός/ Παυλίδης
Εξαίρετος Amoni de la Palmosa Poin. Πανέρας/ Γονιδάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Tσουκλείδης-Γκουζούνας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Trico tou Anemou E.S. Φρίκης /Λιάσκος
CQN Kavadias Adis E.S. Ράδος /Παχής

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές:Χριστάκος- Καλαιτζίδης.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Ipsipetis Denis Poin.Τσαλαφούτας Παναγόπουλος
CQN Diki Digal E.S. Νταλαράς Κωνσταντινίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Βοrsetta- Κασσιανίδης-Borivoje.
1ος Εξ.CACT.CACIT Pierias Dea E.S. Στίλος Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Boeteng od Gastona E.S. Gavrilovic

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Sormaz-Ανθίμου-Παπούδας.
1ος Εξαίρετος Zeus E.S. Δογιάκης Αποστολάκος
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Morias E.S. Λάβδας Ραπακούλιας

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Tζάλλας-Mitrovic- Radojicic.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Heroes di val di Chiana E.S. Bischi

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές:Τζάλλας-Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος Bera E.S. Βαθρακοκίλης /Κανίδης
2ος Εξαίρετος Trico tou Anemou E.S. Φρίκης /Λιάσκος
3ος Εξαίρετος Viktor E.S. Ναστούλης /Σταματόπουλος
Εξαίρετος Blek Droserou E.S. Moretti/ Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Κασσιανίδης-Καλαιτζίδης.
Κανένας στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Βοrsetta-Γκουζούνας-Τσουκλείδης.
Κανένας στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Sormaz-Radojicic-Ανθίμου.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Sandokan del Duda Poin. Gavrilovic
2ος Εξ.RCACT Norths Face Simeons Team E.S. Simeons
3ος Εξαίρετος Ramona de la Palmosa Poin. Στίλος /Γονιδάκης
Εξαίρετος Mambo del Duda E.S. Τσαρδακάς/ Γονιδάκης
Εξαίρετος Kurt od Gastona E.S. Gavrilovic
CQN Amoni de la Palmosa Poin. Πανέρας /Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Γιανναράς-Mitrovic- Borivoje.
1ος Εξ.CACT.CACIT Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης
CQN Ste-Apos Loi Poin. Γαβιώτης /Αποστολάκος