Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 28-29-30/10/2020-Θεσσαλονίκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Δημουλάς.
1ος Εξαίρετος Alonso di Viaggio Infinito E.S. Μεντές

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Τσουκλείδης-Πάτσης.
1ος Εξαίρετος Croll E.S. Καλαμαράς/ Κανίδης
CQN Diki Digal E.S. Νταλαράς/ Κωνσταντινίδης
CQN Viktor E.S. Ναστούλης/ Σταματόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Παναγόπουλος-Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης

ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Δημουλάς.
1ος Εξ.CACT.CACIT Kavadias Hermes E.S. Λιόντος/ Παχής
2ος Εξαίρετος Croll E.S. Καλαμαράς/ Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας -Πάτσης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Τσουκλείδης-Παναγόπουλος-Παπούδας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Φραγγίδης.
1ος Εξαίρετος Rina E.S. Κανταρός/ Δουλκέρογλου
2ος Εξαίρετος Croll E.S. Καλαμαράς /Κανίδης
3ος Πολύ Καλός Tango Simeons Team E.S. Νάνος/ Δουλκέρογλου
CQN Jeday del Duda Poin. Αιβάζογλου /Σταματόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας -Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ukraina del Nocino Poin. Βυθούλκας/ Παχής
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Ramensis Rena ES.Μπάλκουρας-Πλαστήρας/Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Πάτσης -Παναγόπουλος-Δημουλάς .
1ος Εξ.CACT.CACIT Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους/ Μαυρίδης

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/ Μαυρίδης
Revel of Oscar E.S. Χαραλάμπους/ Μαυρίδης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.
Croll E.S. Καλαμαράς /Κανίδης