Αποτελέσματα DERBY νέων Σέττερ & Πόιντερ 17-18-19/9/2021-Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 17-18/9/2021.

POINTER

ΕΠΑΝΑΚΛΙΣΕΙΣ
Gantalf ιδ/κυν:Κακλιός/Μαυρίδης
Avra ιδ/κυν:Κελαιδής/Δουλκέρογλου
Dasty de la Combo ιδ/κυν:Καραγιάννης/Λιάσκος
Tropeon Bill ιδ/κυν:Παρασκευόπουλος/Μαυρίδης
Tropeon Pirro ιδ/κυν:Παλμές
Dalton ιδ/κυν:Μερτζιώτης-Μηλιώνης/Γονιδάκης
Kent of Sfagia ιδ/κυν:Γούναρης/Μανωλάκης

SETTER

ΕΞΑΙΡΕΤΑ
Gouzelpe Aryan ιδ/κυν:Καλαμαράς / Κανίδης
Cross ιδ/κυν: Κανίδης

ΕΠΑΝΑΚΛΙΣΕΙΣ
Roberto el del Astro ιδ/κυν:Λάσκαρης/Παναγόπουλος
Dimoulas Ras Junior ιδ/κυν:Λουλουδάκης
Romario el del Astro ιδ/κυν:Καραγιάννης/Παναγόπουλος
Nixon Peanias ιδ/κυν:Κέκης/Ροίδης
Rapakoulias Gen.Tranos ιδ/κυν: Γιαννόπουλος/Μαυρίσης
Aca Design dy Kladakis ιδ/κυν: Φανουράκης/Κλαδάκης
Mairy ιδ/κυν: Τσουκλείδης/Μαυρίδης
Ramensis Veron ιδ/κυν: Παγανιάς/Παναγόπουλος
Set ιδ/κυν: Σακαλής/Μαυρίδης
Kavadias Lysias ιδ/κυν: Γαβιώτης/Παχής
Dias tou Pirea ιδ/κυν: Βλαστάρης/Μαυρίδης
Guarani ιδ/κυν: Λιάσκος
David Gruppo di Giorgio ιδ/κυν: Κανταρός/Δουλκέρογλου
Taygetos Nala ιδ/κυν: Βαλασόπουλος/Μαυρίδης
J & R Montaniola Hamer ιδ/κυν: Ραυτόπουλος/Μαυρίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9/2021.

Αποτελέσματα ΤΕΡΕΝ ΣΕΤΤΕΡ. Κριτές: Θεοχάρης-Βασιλακίδης- Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος CACT Gouzelpe Aryan Καλαμαράς /Κανίδης
2ος Εξαίρετος RCACT Cross Κανίδης

Αποτελέσματα ΤΕΡΕΝ ΠΟΙΝΤΕΡ. Κριτές: Χήνος-Γιανναράς- Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος CACT Gantalf Κακλιός/ Μαυρίδης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕΤΤΕΡ
Gouzelpe Aryan ιδιοκτήτης: Καλαμαράς Γιωργ. κυναγωγός: Κανίδης Χρήστος

ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΟΙΝΤΕΡ
Gantalf ιδιοκτήτης:Κακλιός Δημ. κυναγωγός: Μαυρίδης Θεόδωρος

ΝΙΚΗΤΗΣ DERBY
Gantalf   Κακλιός Δημ. / Μαυρίδης Θ.