Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 12-14/11/2021-Καρδίτσα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11/2021.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας-Τσιώρας.
1ος Εξαίρ.CACT Rapakoulias Gen.Tranos E.S. Γιαννόπουλος Ν.
2ος Εξαίρ.RCACT Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος Ν.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Παπούδας-Καλαιτζίδης.
1ος Εξαίρ. CACT Rapakoulias Gen.Scorpios E.S. Ραπακούλιας
2ος Εξαίρ.RCACT Tropeon Dama Poin. Παλμές

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Χριστάκος-Δημουλάς.
1ος Εξαίρετος Morgan E.S. Γλύκας Μαρκ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11/2021.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Τζάλλας-Δημουλάς.
1ος Εξαίρετος CACT Alf of Voudris E.S. Μπαχατάκης /Ματθαίου
2ος Εξαίρ. RCACT Rapakoulias Gen.Scorpios E.S. Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Nefeli E.S. Μπριβίδας/ Δάγκαρης

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Παπούδας-Καλαιτζίδης.
1ος Εξαίρ.CACT Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος Ν.
2ος Εξαίρ.RCACT Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος Θ.
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Tranos E.S. Γιαννόπουλος Ν.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Χριστάκος-Τσιώρας.
1ος Εξαίρετος Morgan E.S. Γλύκας Μαρκ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11/2021.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Παπούδας-Δημουλάς.
1ος Εξαίρ.CACT Rapakoulias Gen.Scorpios E.S. Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος Ν.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Καλαιτζίδης-Τσιώρας .
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Τζάλλας-Χριστάκος .
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.