Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 19-21/11/2021-Βυτίνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/11/2021.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Παναγόπουλος-Βαλασόπουλος.
1ος Εξαίρ.CACT Souliotis Astra E.S. Ευσταθίου /Ντάουλας
2ος Εξαίρ.RCACT Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος Ν.
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Telis E.S. Πεννιάς/ Ματθαίου

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας-Φραγκεδάκης.
1ος Εξαίρ.CACT Rapakoulias Gen.Myron E.S. Στούμπος/ Ραπακούλιας
2ος Εξαίρ. RCACT Rapakoulias Gen.Scorpios E.S. Ραπακούλιας

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Χαλαστάνης-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11/2021.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγκεδάκης-Γκουζούνας.
1ος Εξαίρετος CACT Atlas E.S.Κυπριώτης-Μπίτας/Μαρνέζος
2ος Εξαίρ. RCACT Gouzelpe Gun E.S. Παλμές

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Παστός-Βαλασόπουλος.
1ος Εξαίρ.CACT Souliotis Alvin E.S. Σουλιώτη /Ντάουλας
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Telis E.S. Πεννιάς/ Ματθαίου

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Παναγόπουλος-Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος Virtus Passionis Boss E.S. Τζούμας Ι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11/2021.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Χαλαστάνης-Φραγκεδάκης
1ος Εξαίρ.CACT Rapakoulias Gen.Myron E.S. Στούμπος/ Ραπακούλιας
2ος Εξαίρ. RCACT Rapakoulias Gen.Scorpios E.S. Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος Ν.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Πονηρέας-Παναγόπουλος.

1ος Εξαίρετος CACT Atlas E.S.Κυπριώτης-Μπίτας/Μαρνέζος
CQN Norma E.S. Φανουράκης/ Κλαδάκης

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 3. Κριτές: Βαλασόπουλος-Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.